Hướng dẫn mua hàng

  • / Chia sẻ :

Đan lưới đánh cá biển Cát Bà

Một buổi chiều bên bến thuyền neo đậu Cát Bà, công việc của thuyền viên chuẩn bị trước khi thuyền ra khơi buông lưới. Nhà thuyền đánh bắt Hải sản biển tự nhiên, nhận đặt Cá_tôm_mực tươi...đánh bắt giao ngay khi thuyền về!